DONATION 1 | 2 | 3 | 4 | 5 THE VIRTUAL PROTECTION


SZTUKA PUKA

"Sztuka Puka" to akcja, która ma na celu popularyzowanie działań artystycznych wśród dzieci i młodzieży a także uświadamianie najmłodszym odbiorcom funkcjonowania współczesnych zjawisk artystycznych otwartych na otaczającą rzeczywistość. Jednym z priorytetów akcji jest także dążenie do upowszechnienia rozumienia sztuki i sposobów jej prezentacji. Pośród rozmaitych projektów realizowanych w ramach Sztuka Puka znajdziemy: niezwykłą książkę czułą na dotyk, ciepło ludzkiej ręki, szereg zajęć związanych z kolorem, realizacje multimedialne, będziemy również adoptować zwierzaki ze schroniska. Co najważniejsze jednak to to, że Sztuka Puka to nie tylko warsztaty artystów z dziećmi. To przede wszystkim próba nawiązania trwałej współpracy ze szkołami, która być może w przyszłości pozwoli na obecność sztuki na terenie szkół, na przykład w postaci trwałych galerii.
Współpraca artystów z określoną szkołą polegała na stworzeniu unikatowego dzieła sztuki, które uwzględniało kontekst miejsca - szkoły, oraz obecność dzieci i młodzieży. Na kilka dni szkoły stały się artystycznymi pracowniami, w których poszczególni twórcy realizowali prace przeznaczone dla konkretnej szkoły i konkretnej przestrzeni tej szkoły. Udział znanych twórców miał na celu ułatwienie najmłodszym odbiorcom kontaktu z autorytetem w dziedzinie sztuki wizualnej.
Przygotowanie i przeprowadzenie projektu zapewniło Stowarzyszenie STARTER, pracujące na rzecz Galerii ON oraz wolontariusze współpracujący z Galerią ON.

Projekt ma na celu zapoznanie najmłodszych odbiorców sztuki ze sztuką performance.
Polega na zaaranżowaniu sytuacji "odwrócenia" zarówno roli artysty, jak i roli kuratora czy odbiorcy. W przypadku projektu "the virtual protection/wirtualna adopcja" potencjalni widzowie (dzieci) staja się elementem składowym performance-u. Sa jego częscią i zarazem czynnikiem sprawczym sztuki. Artyści natomiast przeobrażaja się w rolę kuratorów aranżujących zdarzenie artystyczne (performance). Oddaja do dyspozycji dzieci kwotę wynagrodzenia za projekt prosząc je aby w imieniu własnym oraz w imieniu artystów dzieci "adoptowały" wybrane zwierzę ze wskazanego schroniska dla zwierząt. Adopcja polega na wpłacie na konto schroniska sumy pieniężnej, która pozwoli na lepsze funkcjonowanie placówki. W zamian jedno z wybranych zwierząt uzyska "wirtualnych opiekunów" w osobie uzniów oraz nowe imię jakie moga wybrać mu dzieci.
Akcja stanowi wyraz artystycznej drogi Leszka Golca i Tatiany Czekalskiej, których "których działalność oparta jest na respekcie dla każdej formy życia". Kontynuuje cykl performance zapoczątkowany w 2005 roku na targach poznańskich. Ostatnim wydarzeniem inicjowanym przez L.Golca i T.Czekalską w 2007 roku był performance "the favorite performance" z udziałem Sebastiana Cichockiego.

MAGDA KORCZ