(.)Z kolei na prezentacji galerii non-profit w Starej Rzeźni na Art Poznań 2005 artyści przedstawili performens pt. NEW WORK. Była to prośba artystów skierowana za pomocą faksu, który był eksponowany na wystawie, do organizatorów. Artyści prosili w nim o "faworyzowanie" wegetarian przy wybieraniu pracowników spośród bezrobotnych oraz o przydzielanie ich faworytom "lżejszej pracy", zawieranie z nimi "korzystniejszych umów" czy przyznanie "wyższych honorariów". W obu tych najlepiej prezentuje się aspiracja sztuki do wywoływania konkretnych efektów, które mimo iż niewidzialne, a jedynie przywołane przez prezentowane na ekspozycji znaki, są praktyczne - oferują pomoc. Etyka aby być skuteczną, musi stać się praktyką.

Jarosław Lubiak, Artium Quaestiones XVII, Poznań 2006