T.atrica METAMORPHOSISIMPERFECTA 1 | 2 | 3 | 4


Zwiedzający wystawę. CSW Warszawa 2004