PIĄTA AKTYWNOŚĆ SALA PIERWSZA | SALA DRUGA | TRZECIA SALA | IMPLANTS


A V A T A R  BIO / LOGICAL 
Model wykonany z masy poliestrowej; plexi; 2000 
Dwa koty Kołek & Micia 
Zjonizowane powietrze