MANUAL 1 | 2


Manual CC. Instrukcje gier dla początkujących i zaawansowanych powstał na Studiach Kuratorskich UJ w Krakowie. Jest to wystawa-rozgrywka stworzona ze zbioru instrukcji gier nadesłanych przez około 70 artystów na specjalnych kartach. Na ich podstawie widzowie mogą własnoręcznie, w galerii lub poza nią, zrealizować prace artystów. Zastosowanie licencji Creative Commons (http://creativecommons.pl/) pozwala na rekonstruowanie prac artystów, również po zakończeniu wystawy, w dowolnej konfiguracji. Wystawa w Kronice jest pierwszą manifestacją projektu, którego kolejne odsłony będą przybierały różne formy: drukowanej wystawy wewnątrz magazynu artystycznego, warsztatów, pliku pdf umieszczonego w Internecie etc.