PIĄTA AKTYWNOŚĆ SALA PIERWSZA | SALA DRUGA | TRZECIA SALA | IMPLANTS
[ANEKS DO ARCHITEKTURY]
WIDZIALNE:
implanty na ścianie 
NIEWIDZIALNE:
system jonizujący powietrze 
EFFEKT:
250.000 ion/cm3 zjonizowanego powietrza