IMPLANT ANNEX ON ARCHITECTURE 1 | 2 | 3 | 4 | 5
WIDZIALNE:
Implant na ścianie.
NIEWIDZIALNE:
Drobne, żywe, czujace istoty.

IMPLANT IHS (Insect Home System)
"RE MASTER ING", Art In General NY 2002