IMPLANT ANNEX ON ARCHITECTURE 1 | 2 | 3 | 4 | 5


WIDZIALNE:
implanty na ścianie 
NIEWIDZIALNE:
system jonizujący powietrze 
EFFEKT:
250.000 ion/cm3 zjonizowanego powietrza 

"PIATA AKTYWNOŚĆ" Muzeum Sztuki. Łódź 2001