Z DWÓCH ENERGII DZIWNIE TRZECIA 1 | 2 | 3
 
"Z dwóch energii dziwnie trzecia" Galeria Laboratorium , Centrum Sztuki Wspó³czesnej "Zamek Ujazdowski",1996, Warszawa