AVATARY URZĄDZENIA DO RATOWANIA ŻYCIA RUCHOMYM ISTOTOM 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Avatar Bio/Logical II
Kodowane, naturalne substanje biologicznie czynne Waga: 2 g 2002
Avatar Bio/Logical II
Klara podczas wystawy w galerii ART in GENERAL w N.Y. 2002